top of page
Handyman_edited.jpg

BLOGI TALOYHTIÖILLE

Parempi yleistietämys johtaa parempaan läpinäkyvyyteen.

Taloyhtiön ikkunaremontti - miksi ja miten?

Ikkunaremontti, ikkuna-asennus, ikkunoiden kuntokartoitus


Miksi taloyhtiön ikkunoita remontoidaan? Taloyhtiön ikkunaremontti on yksi keskisuurista korjaushankkeista, joita taloyhtiöön matkan varrella toteutetaan. Tarve lähtee yleensä siitä, että vanhojen ikkunoiden ikä on tulossa tai on tullut tiensä päähän, eivätkä ne enää palvele taloyhtiön asukkaita haluamallaan tasolla. Vanhat, pahimmillaan jo ränsistyneet ikkunat vaikuttavat epäedullisesti asumismukavuuteen, huoltokustannuksiin, ikkunoiden käytettävyyteen, ilmanvaihtoon ja energiakustannuksiin. Kun taloyhtiössä aletaan suunnittelemaan ikkunaremonttia, on olennaisinta pohtia, millaisia tavoitteita ikkunaremontilla halutaan, niin asunto kuin taloyhtiö tasolla saavuttaa. Ikkunateknologia on vuosien saatossa kehittynyt vauhdilla, joten tässä remonttityypissä tuotevalinnoilla on erityisen tärkeä rooli.

Miten taloyhtiön ikkunaremontti toteutetaan? Taloyhtiön ikkunaremontin toteutustapa saattaa vaihdella monellakin tapaa. Esimerkiksi pienessä rivitaloyhtiössä ikkunaremontti voi olla huomattavasti ketterämpi hanke kuin isommassa kerrostaloyhtiössä. Keskitytään seuraavassa ikkunaremontin eri vaiheisiin isomman kerrostaloyhtiön osalta. 1. Kuntokartoitus + taloyhtiön tavoitteet Jokaisen ikkunaremontin tulisi lähteä liikenteeseen siitä, että selvitetään nykyisten ikkunoiden kunto ja taloyhtiön tavoitteet. Kuntokartoituksessa kannattaa hyödyntää ulkopuolista ammattilaista, jonka avulla tulevat projektin päätökset helpottuvat. Remontin tavoitteiden osalta kannattaa keskustella tarkasti taloyhtiön osakkaiden kesken, jotta myöhemmin suunnittelun osalta osataan tehdä oikeita tuote- ja toteutusvalintoja. 2. Suunnittelu Onnistuneen ikkunaremontin lähtökohta on huolellisesti toteutettu suunnitteluvaihe. Suunnittelun tavoitteena on viedä remonttiprojekti maaliin taloyhtiön ja asukkaiden tavoitteiden mukaisesti. Mikäli taloyhtiöstä tai isännöitsijältä ei löydä ikkunaremontteihin raudanlujaa asiantuntijuutta tai kokemusta, kannattaa suunnitteluvaihe aloittaa hankkimalla ulkopuolinen ammattisuunnittelija. Huolellisesti toteutetun suunnitteluvaiheen jälkeen tiedetään, mitä ominaisuuksia ikkunoilta vaaditaan, millaisia ja minkä värisiä ikkunoita valitaan, miten asennustyöt ja projekti toteutetaan. 3. Kilpailutus ja tarjousten vertailu

Kun suunnitelmat ikkunaremontista ovat valmiina, on aika lähteä liikkeelle tarjouspyyntöjen osalta. Tarjouspyynnön materiaalit kannattaa luoda huolellisesti, ja vastaamaan mahdollisimman tarkasti taloyhtiön tavoitteita, jotta saadut tarjoukset vastaavat sitä, mitä taloyhtiö haluaa. Huolehdi, että tarjouspyynnössä on selkeästi esillä; -Projektin tavoitteita vastaavat tuotteiden ominaisuudet -Tuotteiden värit, sävyt ja mahdolliset lisävarusteet -Asentamiseen ja toteuttamiseen liittyvät asiat -Muihin tarvittaviin työvaiheisiin liittyvät asiat -Aikatauluihin liittyvät asiat Kun tarjouspyyntömateriaalit ovat valmiina, kannattaa tarjouksia lähteä hakemaan useammalta urakoitsijalta. Saatuihin tarjouksiin tulee tutustua huolellisesti, jotta ne vastaavat pyydettyä palvelua. Tarjousten vertailun osalta kannattaa kiinnittää huomiota hinnan lisäksi urakoitsijoiden taustoihin ja referenssikohteisiin. Sopivimpien tarjousehdokkainen kanssa käydään urakkaneuvottelut ja tämän jälkeen taloyhtiön yhtiökokous tekee lopullisen päätöksen ikkunaremontin toteuttamisesta ja urakoitsijasta. 4. Ikkunaremontin toteutus Kun ikkunaremontin urakoitsijasta on tehty päätös, on aika aloittaa urakkaprojektin toteutus. Alkuun tehdään lopulliset päätökset aikatauluista ja projektisuunnitelma, jonka mukaan urakka viedään maaliin. Ennen varsinaista laajempaa asennusurakkaa toteutetaan yksittäiseen huoneistoon niinsanottu mallihuoneisto, jossa hallituksen jäsenet, isännöitsijä ja projektin valvoja voivat varmistaa, että valitut tuotteet ja asennusjälki ovat kunnossa. Kun näihin ollaan tyytyväisiä, voi varsinainen ikkunaremontti alkaa. Valittu urakoitsija hoitaa asukkaiden tiedottamisen ja sovitut työt projektisuunnitelman mukaisesti. Kun kaikki tarvittavat työt on saatu tehtyä, järjestetään asukaspalautekysely ja vastaanottotarkastus. Asukaspalautekyselyn tarkoitus on selvittää mahdolliset korjaustarpeet, tuotevirheet ja muut erityishuomiot. Vastaanottotarkastuksella valvoja ja taloyhtiön edustajat hyväksyvät urakan lopullisen työn jäljen ja kaksi vuotta urakan päättymisen jälkeen tehdään vielä takuutarkastus.

Taloyhtiöitä ovat ikkunaremonttien eri vaiheissa palvelemassa suunnittelun, johtamisen, urakoinnin ja valvonnan ammattilaiset. Kilpailuta nämä ikkunaremonttien luotettavat ammattilaiset riippumattomasti ja läpinäkyvästi BuilderBotin avulla. BuilderBot auttaa isännöitsijöitä sekä hallitusten jäseniä huolehtimaan siitä, että omistusasujan varoja hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla; läpinäkyvästi, riippumattomasti ja rahaa säästäen.


bottom of page