top of page
Handyman_edited.jpg

BLOGI TALOYHTIÖILLE

Parempi yleistietämys johtaa parempaan läpinäkyvyyteen.

Kyselytutkimus osoitti taloyhtiöiden kaipaavan lisää mm. läpinäkyvyyttä sekä riippumattomuutta

Olet saattanutkin huomata eri medioista, että isännöintiala on ollut viimeisten kuukausien aikana melkoisen myrskyn silmässä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan alalla on jatkunut joidenkin yritysten ja isännöintiliiton osalta suunnitelmallinen hintakartelli. KKV:n väittää, että toimijat ovat keskenään sopineet vuosina 2014-2017 isännöintipalveluiden hinnoista ja pyrkineet korottamaan tarkoituksellisesti isännöintitoimialan hintatasoa. KKV on esittänyt sanktioiksi yhteensä 22 miljoonan euron seuraamusmaksuja. Liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä esityksestä kannattaa kuitenkin välttää, koska asian käsittely on edelleen kesken ja vielä siinä vaiheessa, että kyseessä on viranomaisen esitys. Myöhemmin ratkaisu asiaan tullaan saamaan todennäköisesti markkinaoikeuden tai viimeistään hallinto-oikeuden toimesta. Hintakartellin lisäksi mediassa on ollut esillä syytöksiä koskien isännöintialalla tapahtuneita eturistiriitatilanteita, joissa tosiasiallinen hyötyjä on joku muu kuin itse taloyhtiö. Esillä olleita tapauksia liitetään korruptioon ja lahjontaan. Esimerkkejä on ollut, että taloyhtiöiden hankintoja on ohjattu suoraa lähipiirin yhtiöille tai palveluntarjoajien kanssa on ollut olemassa sopimuksia, joissa maksetaan palkkioita isännöitsijätoimistolle, kun tämä tekee hankintoja taloyhtiölle kyseiseltä toimijalta.

Syytökset ja mahdolliset mainehaitat ovat epäeettisiä isännöintitoimistoja kohtaan luonnollisesti aiheellisia, mutta valtava vääryys suurta massaa, eli eettisesti toimivia isännöintitoimistoja kohtaan.


Tätä vääryyttä me haluamme BuilderBotilla poistaa ja olla osaltamme auttamassa siinä, että taloyhtiöasiakkaille on helppo osoittaa riippumaton ja läpinäkyvä tapa toimia taloyhtiön huolto- ja korjaushankkeiden osalta. Miten BuilderBot luo läpinäkyvyyttä, riippumattomuutta ja ammattimaisuutta taloyhtiön suuntaan? Läpinäkyvyys

Isännöintitoimistolle, joka käyttää BuilderBottia aktiivisesti, dokumentoituu tiedot aloitetuista, käynnissä olevista ja päättyneistä korjaushankkeiden kilpailutuksista ja tilauksista, jotka on tarvittaessa helppo jakaa asiakastaloyhtiösi hallituslaisille.


Riippumattomuus

Hankkeet kilpailutetaan BuilderBotin riippumattomalle verkostolle sekä isännöitsijän, hallituksen jäsenen tai osakkaan mahdollisille kontakteille, jotta kilpailutusprosessi on riippumaton ja läpinäkyvä.


Ammattimaisuus

Aktiiviselle käyttäjälle taloyhtiön profiili toimii ns. huoltokirjana, josta löytyy tiedot taloyhtiön toteutuneista ja tulevista korjaushankkeista, joilla asiakastaloyhtiön hallitukselle on helppo osoittaa johtamisen ajantasaisuus ja suunnitelmallisuus hankkeiden osalta.

Toteutimme kyselytutkimukssen taloyhtiön hallituksen jäsenille Olemme saaneet paljon yhteydenottoja taloyhtiön hallitusten jäseniltä. Sillä niissä on usein toistunut sama “läpinäkyvyyden” ja “riippumattomuuden” teema, päätimme toteuttaa taloyhtiön hallituksen jäsenille yksinkertaisen kyselytutkimuksen.


Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä systemaattisempaa informaatiota siitä, miten vastaajat suhtautuvat nykyisen isännöintitoimistonsa toimintaan ja miten he suhtautuisivat työkaluun, jolla voisi varmistua siitä, että oman taloyhtiön hankinnat hoidetaan läpinäkyvästi, riippumattomasti ja ammattimaisesti. Alla kyselyn vastaukset. 1. Ostaako taloyhtiönne isännöintipalveluita? Kyllä 93% Ei 7% 2. Oletko tyytyväinen isännöintitoimistoonne? Kyllä 52% En 48% 3. Onko isännöintitoimistonne hinnoittelu selkä? Kyllä 46,5% Ei 53,5% 4. Oletko ollut tyytyväinen hankintojen kilpailutukseen? Kyllä 41% En 59% 5. Onko kaikki hankinnat ja niiden kilpailutus hoidettu mielestäsi riippumattomasti? Kyllä 46% Ei 54% 6. Onko kaikki hankinnat ja niiden kilpailutus hoidettu mielestäsi läpinäkyvästi? Kyllä 48% Ei 52% 7. Oletko havainnut hankintojen osalta yllättäviä erikoisia kustannuksia? Kyllä 35% En 65% 8. Mikäli käytössä olisi palvelu, jolla taloyhtiönne hallitus voisivat varmistaa, että kilpailutukset suoritetaan läpinäkyvästi, riippumattomasti ja tarpeeksi laajasti, kokisitko tätä taloyhtiöllenne hyödylliseksi? Kyllä 76% En 24% 9. Mikäli kyseinen palvelu olisi käytettävissä, suosittelisitko tätä hallituksellenne käyttöön? Kyllä 82% En 18% Juttelen aiheesta mielelläni lisää kaikkien taloyhtiöiden edustajien kanssa. Tämän blogin kirjoitti Jaakko Jääskelä ja tavoitat minut osoitteesta jaakko@builderbot.io.


Jos tahdot BuilderBotin maksuttoman palvelun taloyhtiösi käyttöön, jätä yhteydenottopyyntö tai suosittele meitä täältä:


bottom of page