top of page
Handyman_edited.jpg

BLOGI TALOYHTIÖILLE

Parempi yleistietämys johtaa parempaan läpinäkyvyyteen.

Miten putkiremontti toteutetaan taloyhtiössä?

Putkiremontti, linjasaneeraus, viemäriremontti, käyttövesiputkiremontti, putkiston sukitus


taloyhtiön putkiremontti

Kun näiden termien ajankohdat taloyhtiöiden korjaushankesuunnitelmissa alkavat lähenemään, saattavat ne nostaa monen taloyhtiön osakkaan ja hallituslaisen käsikarvoja pystyyn. Tämä on täysin ymmärrettävää, ovathan taloyhtiöiden remonteista vesi- ja viemäriputkien korjaukset tyypillisesti merkittävimpiä investointeja taloudellisesti, jotka näkyvät myös vastikkeissa. Niihin liittyy luonnollisesti myös riskejä.


Nämä taloyhtiölle tärkeät remontit aiheuttavat varmasti monille epätietoisuutta ja epävarmuutta. Kirjoituksen tavoite on auttaa ymmärtämään millaisia vaiheita putkiremontin toteuttamisessa taloyhtiöön on, ja miten prosessi tyypillisesti etenee osakkaiden, asukkaiden ja hallituslaisten näkökulmasta.


Huomiona, että putkiremonttien toteuttamisen tapoja on useita ja ammattilaisten avulla suunnitteluvaiheessa niistä on pyrkimys valita taloyhtiölle sopivin ja taloudellisesti järkevin ratkaisu. Oli toteutustapa mikä hyvänsä, voidaan putkiremontti kokonaisuudessaan jakaa viiteen eri vaiheeseen.


1. Putkiremontin selvitysvaihe


Putkiremontin ensimmäinen vaihe selvitysvaihe aloitetaan tarpeellisilla taustatöillä ja kuntoarviolla, jossa selvitetään kiinteistön nykyinen kunto. Tyypillisesti osakaskyselyillä ja talotekniikan ammattilaisten vierailuilla huoneistoissa selvitetään putkiston ja märkätilojen nykyistä kuntoa.


Erilaisten selvitysten pohjalta taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä käynnistävät yhtiökokouksen päätöksellä putkiremontin seuraavan vaiheen hankesuunnittelun.


2. Putkiremontin hankesuunnittelu


Putkiremontin toisessa vaiheessa hankesuunnittelussa kartoitetaan ja vertaillaan erilaisia taloyhtiölle soveltuvia putkiremontin ratkaisuvaihtoehtoja. Yleisimmät vaihtoehdot putkiremontin toteuttamiselle ovat perinteinen putkien uusiminen, pinnoitus, putkiston sukitus tai hybridi, jossa voidaan esimerkiksi viemärit sukittaa ja käyttövesiputket pinnoittaa. Toteutuksen valinnalla on olennainen vaikutus hankkeen kustannuksiin ja remontin kestoon.


Suunnitelman toteuttamistavasta taloyhtiölle ratkaisuksi esittävät LVI-, sähkö- ja rakennesuunnittelijat yhdessä ja esittävät sen taloyhtiön hallitukselle. Hallitus tekee päätöksen putkiremontin toteuttamistavasta ja se esitetään yhtiökokouksessa.


Yhtiökokous tekee päätöksen putkiremontin toteuttamistavasta ja toteutussuunnittelun aloittamisesta.3. Putkiremontin toteutussuunnittelu


Putkiremontin kolmannessa vaiheessa toteutussuunnittelussa tehdään hankesuunnittelun pohjalta yksityiskohtaiset linjaukset putkiremontin toteuttamiseksi. Valitun korjausratkaisun pohjalta tehdään tarkat kustannusarviot sekä laaditaan yksityiskohtaiset tekniset suunnitelmat, myös huoneistotilojen osalta. Tyypillisesti viimeistään tässä vaiheessa taloyhtiön isännöitsijä ja hallitus ovat selvittäneet korjaushankkeen rahoituksen.


Yksityiskohtaisten suunnitelmien perusteella pyydetään urakkatarjoukset putkiremontteja toteuttavilta urakoitsijoilta ja käydään sopivimpien kanssa tarkemmat urakkaneuvottelut. Neuvotteluiden pohjalta taloyhtiön hallitus valitsee urakoitsijan, jota ehdotetaan yhtiökokoukselle.


Yhtiökokous tekee päätöksen putkiremontin toteuttamisesta ja valinnan toteutuksen tekevästä urakoitsijasta.


4. Putkiremontin toteutus


Putkiremontin neljännessä vaiheessa toteutusvaiheessa valittu urakoitsija (tai urakoitsijat) toteuttaa tarkasti laadittujen suunnitelmien mukaiset korjaustyöt ja valvoja/projektinjohto huolehtii sekä vastaa korjaushankkeen etenemisestä.


Toteutusvaiheen aikana pidetään työmaakokouksia, joissa tarkastellaan hankkeen etenemistä, aikataulua ja mahdollisia lisätöitä.


Putkiremontin päättyessä tehdään lopuksi vastaanottotarkastus ja muut loppuselvitykset, kuten osakaskohtaiset lainaosuudet.


5. Putkiremontin takuuaika


Putkiremontin takuuaika on kaksi vuotta ja se laskeminen alkaa, kun vastaanottotarkastus on tehty. Takuuaikana korjataan mahdolliset remontin virheet ja puutteet. Takuuajan jälkeen suoritetaan takuutarkastus ja urakoitsija vastaa vielä kahdeksan vuotta virheistä, jotka ovat aiheutuneet selvästä huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä.


Taloyhtiöitä ovat putkiremonttien eri vaiheissa palvelemassa suunnittelun, johtamisen urakoinnin ja valvonnan ammattilaiset.


Kilpailuta nämä putkiremontin luotettavat ammattilaiset riippumattomasti BuilderBotin avulla.


bottom of page