top of page
Handyman_edited.jpg

BLOGI TALOYHTIÖILLE

Parempi yleistietämys johtaa parempaan läpinäkyvyyteen.

Miksi ammattimainen työselostus on tärkeä pienessäkin korjaushankkeessa?

Työselostus on yksi tärkeimmistä tarjouspyyntöasiakirjoista, jonka tarkoituksena on pitää huoli siitä, että työmaalla asiat hoituvat oikein kaikkien rakentamiseen liittyvien osapuolten kesken ja vältytään osapuolten välisiltä ongelmilta.


Olemme huomanneet, että varsinkin pienissä taloyhtiöissä halutaan säästää korjaushankkeen kustannuksista ja moniin töihin pyydetään

tarjous erittäin vajavaisin tiedoin, eikä tiedetä tarkalleen mihin tarjousta pyydetään.


Tämä johtaa muutamaan ongelmaan.


  1. Tarjouspyyntöihin ei haluta vastata. Epäselvä tarjouspyyntö ilman työselostetta johtaa monesti tilanteeseen, että tarjouspyyntöön ei haluta vastata ollenkaan, koska laskeminen vie urakoitsijan aikaa ja erityisesti pienen taloyhtiön tilanteessa korjaushanke on taloudellisesti pieni ja siitä jäävä euromääräinen kate on pieni. Näin ollen varsinkin laadukkaat urakoitsijat keskittävät aikansa ja resurssinsa sellaisten urakoiden laskemiseen, joissa on selkeät sävelet mitä pyydetään.

  2. Saadut tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia. Osa urakoitsijoista kuitenkin saattaa näihin laskea, mutta koska tarjouspyyntö ilman työtapaselostetta on hyvin avoin, johtaa se myös monenlaisiin tarjouksiin. Yhden tarjous voi olla 15 000€ kun taas toisen 25 000€. Näihin voi olla hyvin vaikea pureutua, mitä työ sisältää ja mitä ei. Urakkaneuvotteluista voi olla odotettavissa paljon erimielisyyksiä.

  3. Urakan aikaiset ongelmat. Kun työtapoja ei ole kirjattu työselostus dokumenteille, joko urakkaneuvotteluissa tai itse urakan aikana voi ilmetä ongelmia toteutustavoista ja työn sisällöstä. Tämä johtaa luonnollisesti keskusteluihin mitkä työt kuuluvat urakkaan ja mikä on lisätyötä. Näin ollen halvalta näyttävä 15 000€ urakka voikin paisua kalliimmaksi kuin toisen urakoitsijan ehdottama 25 000€.

Meidän kokemukset laadukkaan työselostuksen käytöstä tarjouspyynnössä.


  1. Enemmän laadukkaita ammattilaisia tarjoamassa. Samalla laadukas työseloste karsii pois sellaiset onnenonkijat, jotka tarjoavat halpaa hintaa isojen lisätöiden toivossa.

  2. Yhdenmukaiset vertailukelpoiset tarjoukset. Kun ymmärretään mitä on pyydetty, saadaan niihin myös ymmärrettävät vastaukset, jotka on myös helppo vertailla keskenään.

  3. Urakan suorittaminen on selkeää, kun työtapa ja käytettävät materiaalit on selvillä. Näin vältetään kitka tilaajan ja toimittajan väliltä ja luodaan hyvät edellytykset onnistuneelle urakalle.

Builderbotin kautta voit hankkia laadukkaan työselostuksen ja muut tarjouspyyntöasiakirjat aina aidan kunnostuksesta isompaan korjaushankkeseen.


bottom of page